Mishio

-27%
Nồi chiên không dầu Mishio MK155 (3.5 lít)
1.090.000
-19%
Nồi chiên không dầu Mishio MK01 (3.8 lít)
1.050.000
-13%
Nồi chiên không dầu Mishio MK41 (4.4 lít)
1.100.000
-19%
Nồi chiên không dầu Mishio MK-165 (5.5 lít)
1.690.000