Máy đánh trứng Panasonic

961.000
1.318.000
-2%
810.000 790.000
-7%
1.123.000 1.040.000