Ăn vặt & bánh kẹo

Bánh kem Sầu Riêng - Lai Phú Food (gói 350g)
41.000
Thạch pudding vị Dứa - Lai Phú Food (gói 405g)
25.000
Thạch pudding vị Dứa - Lai Phú Food (gói 850g)
48.000
Thạch pudding vị Mãng Cầu - Lai Phú Food (gói 405g)
25.000
Thạch pudding vị Mãng Cầu - Lai Phú Food (gói 850g)
48.000
Thạch pudding vị Xoài - Lai Phú Food (gói 405g)
25.000
Thạch pudding vị Xoài - Lai Phú Food (gói 850g)
48.000
socola-marou-nguyen-chat
150.000
130.000
130.000
130.000
50.000
120.000
50.000
120.000
120.000
50.000
50.000
120.000
120.000